Vraag de Clearfacts-magazine aan!

1984 van Orwell als inspiratiebron voor onze minister Kaag

Overzicht van de bedragen die minister Sigrid Kaag de komende vijf jaren gaat uitgeven om het maatschappelijk middenveld te versterken. Deze tabel staat in de brief op pagina 5 afgedrukt.

Voor de versterking van het maatschappelijk middenveld gaat onze minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de komende vijf jaar weer miljoenen uitgeven om het maatschappelijk middenveld te versterken. In haar Kamerbrief van 20 juni 2019 beschrijft zij dit als volgt: ‘Met deze brief wordt u geïnformeerd over de hoofdlijnen van het beleidskader “Versterking Maatschappelijk Middenveld”, dat, (…) zich richt op het versterken van de stem van het maatschappelijk middenveld.’ De gehele brief vindt u hier

 

Hoe dit in zijn werk gaat beschrijven wij aan de hand van de vredesorganisatie Pax, die weer ruimhartig gesubsidieerd zal worden.

 

De successtory van de Pax is opmerkelijk. Het begon, toen nog genaamd Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), als een ‘hindermacht’. We denken dan aan de vredesdemonstraties in de jaren 80 van de vorige eeuw, waarbij het IKV het beleid van de regering wilde dwarsbomen. IKV kreeg geld van kerken en donaties van burgers. Het was een organisatie die behoorde tot het maatschappelijk middenveld. 

 

Heden te dage, 40 jaar later, is het IKV, inmiddels omgedoopt tot Pax, een gesettelde organisatie die gevestigd is in een groot kantoorpand in het centrum van Utrecht. Dit is mogelijk, omdat Pax sinds 2015 een grote subsidie krijgt van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die subsidie is circa 12 miljoen euro per jaar en vijf jaar gegarandeerd. Dus tot eind 2020. Wat er vanaf begin 2021 gaat gebeuren weten we nog niet. Daarom zijn er dit jaar al ‘onderhandelingen’ tussen eerder genoemd ministerie en Pax. Overigens niet alleen met Pax, maar ook met andere organisaties.

 

In april 2020 gaat minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ons vertellen welke organisaties wat krijgen. Bekend is reeds, dat het 25 organisaties zullen zijn die een

partnerschap met het ministerie zullen aangaan voor vijf jaar onder de aanmatigende naam ‘Power of Voices’.  Dit is de nieuwe naam van het subsidieprogramma ‘Samenspraak & Tegenspraak’ dat liep van 2015-2020. Vanuit deze subsidiepot ontvangt Pax dus de eerder genoemde 12 miljoen per jaar. Overigens is er vanuit deze totale subsidiepot 182 miljoen per jaar te verdelen. (Syp Wynia schreef hierover in de Telegraaf van 21 november 2019. Dit artikel vindt u hier.)

 

Geitenwollen protestclub

 

Nogmaals, de successtory van Pax is opmerkelijk: van geitenwollen protestclub naar een multinationalachtige organisatie. Maar nog opmerkelijker: Pax is veranderd van een ‘hindermacht’ in een partner van een ministerie. En dan denken we natuurlijk aan het spreekwoord: wiens brood men eet, diens woord met spreekt. Pax, vermomd als een maatschappelijke organisatie die de hete kastanjes voor de regering uit het vuur gaat halen?  Ja, daarom het volgende gememoreerd.

 

Pax was betrokken bij de voorbereiding van de herdenking van de Srebrenica genocide. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats in Den Haag op 11 juli, georganiseerd door de Bosnische gemeenschap en enkele Nederlanders. Het is een echt burgerinitiatief. Anders gezegd, een initiatief van het maatschappelijk middenveld. 

 

Bij die jaarlijkse herdenking worden redevoeringen uitgesproken. Pax zorgde ervoor, dat deze redevoeringen niet te veroordelend waren ten aanzien van onze regering. Met andere woorden, de regering hield bij dit burgerinitiatief via Pax een vinger aan de pols. Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat sinds enkele jaren Pax geen lid is van het voorbereidingscomité, van een gespannen sfeer in het comité geen sprake meer is.

 

De betrokkenheid van Pax is mede de doodsteek geweest voor de organisatie Stari Most, die jarenlang betrokken was bij de jaarlijkse Srebrenica herdenking op het Plein op 11 juli. Hoe dit in elkaar steekt leest u hier.

 

We noemen hier niet alleen de gebeurtenissen van de Srebrenica herdenking. Wij wijzen op de combinatie van de hoog gesubsidieerde organisaties uit het zogenaamde maatschappelijke middenveld en de linkse media (heeft u al eens kritische artikelen gelezen over het subsidieprogramma ‘Samenspraak & Tegenspraak’, zoals het opinie artikel (!) van Syp Wynia in de Telegraaf? Het gaat toch om een slordige € 182 miljoen per jaar, dus serieus geld!) Deze combinatie van het zogenaamde maatschappelijke middenveld en de linkse media is de dood in de pot voor het echte maatschappelijke middenveld. Wat is het eindpunt? We denken dan aan de wereld zoals George Orwell die beschreef in zijn roman ‘1984’. Want in die wereld is geen plaats voor het maatschappelijk middenveld.

 

Een veel gebruikt woord voor ‘maatschappelijk middenveld’ is NGO, dat de afkorting is van ‘Non-Governmental Organisation’. Dit kunnen we vertalen met ‘Niet Gouvernementele Organisatie’. Door die hoge subsidies wordt het karakter van die organisaties op z’n kop gezet. Het worden weldegelijk ‘Gouvernementele Organisaties’.

 

Bij Orwell

 

Recent boek over Orwells boek '1984' van Howard Chai. Hij vergelijkt het boek '1984'  met hedendaagse ontwikkelingen. De vergelijking met Stalin dringt zich op.

Orwell beschreef in zijn boek '1984' een perfect georganiseerde communistische maatschappij. Orwell noemde hem niet bij name, maar algemeen wordt toch wel aangenomen dat hij als de dictator, in zijn boek Big Brother genaamd, Stalin bedoelde.  Het boek blijft actueel, want we zouden nu kunnen stellen, dat ‘1984’ de Chinese communistische maatschappij beschrijft. De 'Chinese' Big Brother zou dan de voor het leven(!) gekozen Mr. Xi Jinping zijn.

 

Stalin heeft een interessante gedachte geponeerd over de werking van maatschappelijke organisaties. Hij noemde de communistische partij als de ‘leidende kracht’. De maatschappelijke organisaties daarentegen als ‘drijfriemen’. Hij verwoorde het hele concept als volgt: “De drijfriemen -dat zijn de maatschappelijke organisaties-, zonder wier hulp de verwerkelijking van de dictatuur onmogelijk is.” ')

 

We zien hier, dat Stalin de functie van maatschappelijke organisaties zoals vakbonden (in zijn tijd was de vakbond een grote maatschappelijke organisatie) omkeerde. Want de functie van een vakbond zou moeten zijn om de besluiten van een regering te corrigeren. Vakbonden zouden ‘hindermachten’ behoren te zijn die het opnemen voor de arbeiders bij de regering. Bij Stalin moesten de vakbonden het beleid van de communistische partij uitdragen. Anders gezegd: niet het grote wiel (het volk) drijft het kleine wiel (de regering/de partij/de staat) aan, maar omgekeerd. De maatschappij waar dit in perfectie een feit is, wordt beschreven in Orwells boek ‘1984’.

 

Kaags inspiratiebron

 

Sigrid Kaag gaat met de subsidieregeling ‘Voices of Power’ met miljoenen ‘maatschappelijk organisaties’ subsidiëren. Het worden haar ‘informele’ vertegenwoordigers zowel in ons land als daarbuiten. Gezien de hoge subsidies hebben deze Voices heel veel Power. Voor Winston Smith, de hoofdpersoon in Orwells roman, waren deze Voices te sterk. Hij vertegenwoordigde dan ook de kleine man in de wereld van ‘1984’, en werd de grote verliezer.

 

 
[1] Wolfgang Leonard ‘Kanttekeningen bij Stalin’

 

 

 


Gepubliceerd op 27 december 2019