Vraag de Clearfacts-magazine aan!

Nepnieuws van de NOS

De NOS wordt verondersteld objectief te berichten. Helaas is de werkelijkheid anders.  Onlangs berichtte NOS-correspondent Vermeulen over oude ruïnes nabij Johannesburg in Zuid-Afrika. De ontdekking is groot nieuws onder de kenners van de geschiedenis van zuidelijk Afrika. "Dit verandert alles", tekent Vermeulen op uit de mond van de directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden, Jan-Bart Gewald. De werkelijkheid ligt heel anders.   “Dit is nie nuwe nuus nie”. Helemaal geen nieuws, aldus de echte kenners. Nepnieuws dus. Het verhaal is een soort reclamespotje voor het ANC.  De NOS in dienst van het ANC.

 

Duit in het zakje

Bij het natuurreservaat Suikerbosrand ten zuiden van de metropool Johannesburg liggen resten van eeuwenoude nederzettingen. De eerste bebouwing van het gebied blijkt uit de 15de eeuw te dateren, ruim vier eeuwen voor de eerste Europeanen arriveerden in het gebied dat nu Johannesburg heet.  Vermeulen noemt de ontdekking groot nieuws onder de kenners van de geschiedenis van zuidelijk Afrika. Het Afrika-Studiecentrum in Leiden, Jan-Bart Gewald doet een duit in het zakje.

Dat heeft te maken met de koloniale “vertelling” over het gebied rondom Johannesburg. Volgens die vertelling troffen de eerste Europese kolonisten die in 1836 daar aankwamen een leeg land aan, met hier en daar wat nomaden en kleine huishoudens.  Die stad werd in 1820 verwoest in een burgeroorlog die bekend staat als de Difeqane.  De Tswana-gemeenschap, de Bakwena, wiens voorouders in de grond bij Suikerbosrand liggen begraven, zien nu hun kansen. Zij willen land (terug). Let op:  er zijn volgend jaar verkiezingen en het ANC staat er slecht voor.

 

Geen nieuws

Nu de feiten. 

 

Dit is helemaal geen nieuws, reageert prof. dr. J. M. Vorster uit Potchefstroom. Hij schreef in 2006 al een doorwrochte studie onder de titel: The ethics of land restitution dat gepubliceerd werd in het internationaal toonaangevende tijdschrift Journal of Religious Ethics.

 

Kort samengevat:  De Khoisan waren de oudste bewoners van Zuid-Afrika. Ze wonen tegenwoordig in de Kalahari-woestijn. Ze zijn verdreven door andere zwarte stammen die vervolgens weer door andere zwarte stammen verdreven zijn.

Het is dus heel lastig te vertellen aan wie de grond precies toebehoort.

Het gaat mede om verschillende juridische benaderingen. De geschiedenis is in dit opzicht in Zuid-Afrika niet anders dan in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland of Latijns-Amerika. Ook daar is grond van elkaar veroverd.

De  ‘landwet’ van 1913 is tydens Kodesa (een veelpartijenconferentie om de overgang naar een democratische Zuid-Afrika gestalte te geven) als richtlijn aangehouden.  De ANC-regering heeft op zich veel grond herverdeeld.  Echter……veel van de onteigende grond is nooit aan de ‘1913-eigenaars’ teruggeven omdat er sprake was van corruptie binnen het ANC en de administratieve rompslomp groot was.  

Prof. Vorster stelt dat als alle landerijen die de staat in bezit heeft en alle ongebruikte grond herverdeeld zal worden, onteigening zonder vergoeding (van  hoogwaardige landbouwgronden die veelal door blanken beheerd worden) geheel niet nodig zal zijn. Hij is verder van mening dat een en ander vreedzaam en goedkoop opgelost kan worden.  Hij is echter bevreesd dat momenteel alles een speelbal is van emoties met het oog op de verkiezingen volgend jaar. De emeritus hoogleraar denkt echter dat het gezonde verstand toch een keer zal zegevieren.

 

Hersenspoelen

We hopen dat met prof. Vorster maar zien dat de NOS bij voorbaat de kant van het in moeilijkheden verkerende ANC kiest.  Hoezo objectieve verslaggeving? Het lijkt sterk op hersenspoelen. En dat door een publieke omroep.

 

 


Gepubliceerd op 24 november 2018