Vraag de Clearfacts-magazine aan!

Nieuwsbrief december 2019

In deze Nieuwsbrief meer over de klimaat-dissident voormalig president van Tsjechië Václav Klaus. Hij waarschuwde al tien jaar geleden op de gevaarlijke ideologie achter het klimaatactivisme.

 

Het milieu- en klimaatdebat is in volle hevigheid losgebarsten. Nou ja, debat… In eigen land is op enig gesputter van PVV en FvD na nauwelijks van een twistgesprek sprake. Het is meer koekoekéénzang.

 

In dat licht is er alle reden de aandacht opnieuw te vestigen op het boek Blauwe planeet (niet groen) van de voormalige president van Tsjechië Václav Klaus. 

 

Klaus is een van de weinige vooraanstaande politici, die zèlf diep heeft nagedacht over de milieu- en klimaatproblematiek en niet slechts slaafs de alarmistische gedachtegang volgt, die wordt vertegenwoordigd door verschillende nationale en internationale organisaties, zoals de VN en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

 

Als zodanig wordt hij dan ook vaak beschouwd als de dissident van het internationale milieu- en klimaatdebat en een van de belangrijkste opponenten van Al Gore. (Misschien herinnert u zich nog wel zijn boek ‘De ongemakkelijke waarheid’. Het boek staat vol suggestieve verhalen waar een normaal mens geen touw aan kan vastknopen.)

 

Václav Klaus benadert het huidige milieudenken, dat hij met ecologisme aanduidt, vanuit een gans ander perspectief dan gebruikelijk is. Als iemand, die het grootste deel van zijn leven onder het juk van het communisme heeft geleefd, is hij hypergevoelig voor maatregelen die leiden tot een inperking van de menselijke vrijheid. Volgens hem gaat thans, aan het begin van de 21ste eeuw, de grootste bedreiging van de vrijheid, de democratie, de vrije markteconomie en de welvaart niet meer uit van het communisme of een van zijn zwakkere varianten. Nee, de communistische dreiging is vervangen door de dreiging van een militant ecologisme.

 

Het verscheen in ons land in 2009 (!) door toedoen van Johann Grünbauer van ClearFacts.

 

Speciale aanbieding: wie een donatie van minimaal 20 euro naar ClearFacts overmaakt, krijgt het boek Blauwe planeet van Václav Klaus geheel gratis toegestuurd!   In verband met privacywetgeving staat uw adres niet op het bankafschrift. Daarom graag uw adres doorgeven op de afschrift, of mailen naar ons maiadres info@clearfacts.nl.

 

Meer hierover in onze Nieuwsbrief waarin u tevens een interessante bespiegeling van onze Waarnemer kunt lezen over een persbericht van de EO met alles wat daarmee samenhangt. 

 


Gepubliceerd op 21 januari 2020