Vraag de Clearfacts-magazine aan!

Subsidie voor Islamitic Relief Worldwide uit Power of Voices subsidiepot voor Kaag waarschijnlijk brug te ver

Islamic Relief Worldwide maakt deel uit van de alliantie waarvan CMC – Mensen met een Missie de penvoerder is. De volgende organisaties vormen de alliantie: Faith to Action Network, Tearfund, Search for Common Ground ASBL, Islamitic Relief Wordwide en TEAR. Deze alliantie zou door Kaag gesubsidieerd worden met ruim 37 miljoen euro. Volgens een bericht in De Telegraaf (Kaag onderzoekt geld voor omstreden ’hulporganisatie’) staat deze subsidie nu op de tocht vanwege vermoedelijke banden tussen Islamic Relief Worldwide en de Moslimbroederschap.

 

De subsidieregeling heet ‘Power of Voices’, en is bedoeld om NGO’s de mogelijkheid te geven te lobbyen. Dus is er helemaal geen sprake van ‘hulpgeld’. Geld voor politieke beïnvloeding. Linkse beïnvloeding natuurlijk. De subsidie aan Islamitic Relief Worldwide is zelfs wat Kaag betreft waarschijnlijk een brug te ver. De totale subsidiepot van ‘Power of Voices’ bedraagt 1,2 miljard en heeft een looptijd van vijf jaar. De organisaties die uit deze pot subsidie ontvangen worden met de verhullende term ‘hulporganisaties’ genoemd. Echter zijn het organisaties die een boodschap verkondigen. Islamic Relief Worldwide vermeldt op haar website haar visie als

 

‘Islamic Relief Nederland biedt hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht zonder daarbij de verwachting er iets voor terug te krijgen. Door het neutraliteitsbeginsel in acht te nemen, waarborgt Islamic Relief Nederland haar onafhankelijke positie.’

 

Kennelijk heeft minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking zich door deze tekst zich laten leiden, en heeft zij geen verder onderzoek gedaan.

 


Gepubliceerd op 20 december 2020