Vraag de Clearfacts-magazine aan!

Woord & Daad en ZOA aan leiband van Kaag

De christelijke hulporganisaties Woord & Daad en ZOA lopen aan de leiband van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking: de eerste mag bij de regeringen in Afrika lobbyen om haar klimaatboodschap te verkondigen en ZOA gaat lobbyen om regeringen te overtuigen van een bepaald politiek beleid inzake de voedselzekerheid.

 

Woord & Daad en ZOA krijgen respectievelijk 21.658.740 euro en 34.207.459 euro van minister Kaag in het kader van het programma ‘Power of Voices’. Dat is bedoeld om te lobbyen bij regeringen van ontwikkelingslanden.

Het is opmerkelijk dat zowel Woord & Daad als ZOA weinig of zelfs helemaal geen informatie verschaft over deze subsidie. Woord & Daad schreef er summier over in haar kwartaalblad Werelddelen en op de website terwijl ZOA totaal niets op haar website vermeldt. Alles wijst er op dat er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de toegekende Power of Voices-subsidies moet worden gegeven. 

“Kaag speelt goede sier: nu deze organisaties (op bescheiden schaal) meedoen in haar ‘Power of Voices’ project, dat vooral bestaat uit linkse programma’s, hoeft zij van Van der Staaij (SGP) en Seegers (ChristenUnie) geen kritiek meer te verwachten; zij heeft ze in haar broekzak zitten. De conclusie is dat Woord & Daad en ZOA zich hebben laten inpakken door Kaag. Met als gevolg dat Woord & Daad en ZOA Kaag vrij baan hebben gegeven om haar linkse programma uit te voeren.” Er was een beroep op Wet Openbaarheid Bestuur (WOB-procedure) voor nodig voordat wij de benodigde informatie boven water kreeg. Pas naderhand werden de bedragen op de website gezet van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Weerwoord

 

In hun verweer stellen Woord & Daad en ZOA dat hun  programma’s erop gericht zijn  dat de mensen in ontwikkelingslanden een volwaardig onderdeel kunnen vormen van de maatschappij en de politiek en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, soms onder veranderende omstandigheden. “Dit is wat ons betreft geen ‘links programma’, beleidsbeïnvloeding is hard nodig om problemen in kwetsbare gebieden te adresseren en daadwerkelijk systemen te veranderen.” Dat er geen ruchtbaarheid over de subsidies wordt gegeven, betwisten de organisaties. Zo is er op de internationale website van ZOA al wel een artikel over gepubliceerd. ClearFacts is niet onder de indruk van het verweer van Woord & Daad en ZOA. “Politieke systemen daadwerkelijk veranderen doen W&D en ZOA door beleidsbeïnvloeding, niet (meer) door het verkondigen van de christelijke boodschap. Het christelijk geloof is gereduceerd tot inspiratie.”

 

Verder is het ongeloofwaardig dat Woord & Daad en ZOA hun donateurs niet duidelijk hebben laten weten dat zij lobbysubsidie hebben aangevraagd en gekregen omdat zij in “de beginfase van deze programma’s zitten”. Geen steekhoudend argument: De aanvragen moesten begin dit jaar al ingediend zijn, en op 2 juni 2020 werd bekend gemaakt dat de aanvragen van Woord & Daad en ZOA gehonoreerd waren.

 

Meer hierover in onze Nieuwsbrief december 2020.

 


Gepubliceerd op 14 december 2020