Vraag de Clearfacts-magazine aan!

ClearFacts

ClearFacts is de naam waarmee de stichting GKVG, voorheen De Stichting Geen Kerkgeld voor Geweld naar buiten treedt. GKVG werd in 1975 opgericht om de dominante kerken in ons land bij de les te houden toen ze in troebele linkse vaarwateren terecht waren gekomen. Die missie is nog niet voltooid en blijkt nog steeds uiterst actueel. 

GKVG is destijds opgericht om zich te verzetten tegen het geweld, zoals een boycot, dat de kerken predikten om een einde te maken aan het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. GKVG heeft de apartheid nooit goedgepraat. Ze stond een andere weg voor om een vredige samenleving in Zuid-Afrika te vestigen. Heden ten dage zijn we getuige van het resultaat van de weg die de kerken voorstonden. GKVG heeft destijds via allerlei advertentiecampagnes, brieven en publicaties direct de kerken en indirect de maatschappij gewezen op het heilloze van de geweldsweg. En hoe heilloos die weg is gebleken, zien we nu in Zuid-Afrika en in het bijzonder Zimbabwe. En wat te zeggen van de Chinezen die nu de plaats van de blanken aan het innemen zijn?